I vår smyckesfamilj LIVSSKAPARE använder vi kristaller från olika magiska platser. Ibland använder vi slipade stenar och ibland råa.

Vi brukar säga att vi inte säljer några smycken. Vi är endast dem som fått till uppgift att förmedla dem. Alla våra smycken kallar själva på sina ägare. Och det sägs att varje kristall som kommer till genom bildandet under miljontals år har kommit med ett specifikt syfte och till sina specifika ägare.

Varje kristall är unik och finns därmed endast i ett exempler. Därför kan kristallens utseendet variera från smycke till smycke. När vi använder oss av oslipade stenar varierar inte bara färgskiftningarna utan även form och storlek. De flesta kristaller har dessutom inklusioner, d v s spår av eller delar av andra kristaller inom eller i nära anslutning til sig.

Så låt dig inspireras av de kristaller som våra bilder visar för varje specifikt smycke och ha i åtanke att våra smycken med kristaller kommer att likna de avbildade, men kommer inte att vara identiskta.

Vi är alla "låntagare" av kristallerna. De kommer att vara en del av den eviga cykeln, det oändliga kretsloppet. Njut av "den lilla blinkning" i kristallens liv som du får äran att ha den i din ägo. Och lyssna nog till dess budskap.