Peridot

Även kallad olivin eller krysolit. Stenen har en balans och harmoni mellan hjärtat och den personliga kraften. Den hjälper dig att skapa balans mellan hjärtats röst och din personliga vilja. Hjärtat och din personliga vilja kan tillsammans skapa stordåd.