Chakra Armband

Ordet chakra kommer ifrån sanskrit och betyder ”energihjul” detta är ett begrepp inom hinduismen som även är centralt inom yoga. Inom hinduismen anses kroppen bestå av olika chakror som är sammanlänkade med varandra för att energier skall kunna flöda igenom kroppen. Det finns sju olika chakran. Vi på Själs Kärlek har tagit fram olika chakra armband för att matcha kroppens olika chakran.