Blå Topas

Den blåa topasen är en mjukt vibrerande kristall som riktar sin energi till där den bäst behövs.
Den lugnar, den läker, den stimulerar, den motiverar och den främjar sanning och förlåtelse.
Dess energier ger glädje, generositet, överflöd och god hälsa. På det psykologiska planet hjälper den sin bärare att förstå sina inre rikedomar, den tydliggör mål och visioner och raderar tvivel och osäkerhet.
Den blå topasen är en utmärkt kristall för meditation och för kontakten med det högra jaget. Dess vackra färg sägs tona in på sanningens och visdomens änglar. Den tydliggör dina livsval och vilka av dessa som inte har varit i samklang med din egen sanning.