SJÄLS KÄRLEK föddes en vacker dag i en tanke och i en ingivelse att bidra till en bättre värld. En värld där vi människor kan mötas över de gränser och begränsningar som mänskligheten genom tiderna har format.

Med våra smycken vill påminna om det sanna, det som är viktigt och det som förenar oss människor. Oss människor och allt annat levande som vår planet och vårt universum består utav, nämligen KÄRLEK. Vi vill se bortom det som skapar distans och separation. För vi är alla samma och vi har allt gemensamt. 

Med hjälp av våra smycken vill vi skapa hopp, vi vill inspirera och förstås vill vi gärna manifestera positiva och kraftfulla energier. För dem inte bara tror vi på, utan vet att de existerar. Vi fyller alla våra smycken med helande energier, såväl via kristaller som via ord och i handling. Vartenda ett av våra smycken har ett syfte och en kraft. Och vart och ett av dem finner självt sin framtida ägare. 

Vi har skapat smyckesfamiljer; KÄRLEK, LIVSKRAFT, LIVSSKAPARE och FINDERS. Inom var och en av dem finner du olika slags smycken; halsband, armband, örhängen osv. 

Klickar du på bilden kan du läsa mer om våra smyckesfamiljer och om oss.