Människan har i alla tider smyckat sig med olika symboler för att förstärka budskap och visa tillhörighet.

Idag använder vi kanske mer symboler som en länk mellan nuet och det eviga, och mellan det världsliga och det andliga.

Vi har använt symboler från världens olika livsfilosofier och religioner i våra LIVSKRAFTs smycken.

Förhoppningen med dem är att du som bärare hittar en länk till det som känns värdefullt och viktigt för dig personligen.

Människan har i alla tider smyckat sig med olika symboler för att förstärka budskap och visa tillhörighet.

Idag använder vi kanske mer symboler som en länk mellan nuet och det eviga, och mellan det världsliga och det andliga.

Vi har använt symboler från världens olika livsfilosofier och religioner i våra LIVSKRAFTs smycken.

Förhoppningen med dem är att du som bärare hittar en länk till det som känns värdefullt och viktigt för dig personligen.