Rubin

Rubinen påminner dig om din livskraft och passion, den låter dina drömmar göra världen en bättre plats att bo och leva i. Med rubinen kan din kreativitet och inre passion få ett utlopp och skapa dig en plats i livet som du är nöjd och stolt över. Den avvärjer dessutom mardrömmar och fördriver sorg och onda tankar. Med rubinen får du frid i sinnet.